سادگی

وجعلنا را شنیده بود اما نمی دانست این آیه است یا حدیث... 

 

از روی سادگی خودش یکی از برادران را پیدا می کند و میپرسد : شماهاوقتی با دشمن رو به رو میشوید چکار میکنید که کشته نمیشوید؟ 

 

و او که تا ان لحظه آدمی به این اندازه ناوارد به پستش نخورده بود خیلی جدی میگوید: 

 

البته بیشتر به اخلاص آدم برمیگرده اولا که باید وضو داشته باشی دوما باید رو به قبله بایستی و آهسته بگویی: 

اللهم ارزقنا ترکشا ریزا بدستنا و پاینا و لا جای حساسنا برحمتک یا ارحم اراحمین 

 

طوری این کلمات را عربی بیان میکند که طرف میگوید حتما این ها آیه است اما آخرش که عربی فارسی میشود میگوید: 

 

اخوی غریب گیر آوردی؟

"برداشت از سکوت تا کی؟؟؟؟؟"...برو بچه های دانشگاه تهران

/ 0 نظر / 5 بازدید