کنکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور!!

 

فردا کنکور ارشد ....

دعا کنید....نخوانده قبول شویم .....

در دعا بعد زمان معنی نداره ...

دعا بفرماییددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد!!

"ایکون ستوده پشیمون از درس نخوندن "

/ 2 نظر / 12 بازدید
سجاد شاکریـــ

سلام و نور تکلیف چیست؟ حدود دو هفته بیشتر تا انتخابات فرصت نیست و . . . باید آگاه بود از میزان اهمیت این انتخابات با " عروسکهای خیمه شب بازی " بروزم گزیده فرمایشات پدر مدبرمان در دیدار با مردم تبریز شما هم صمیمانه دعوتید[گل]