مهر تو مهر من .....

٨۴ روز تا عاشورا

سلام

دیروز ظهر بود که بطور تصادفی زدیم شبکه هفت و دیدیم که

 زنده یاد نیر زاده معلم مدرسه علوی یا بقولی مامی عمو فردوس قدیمیا دار ه

 برنامهاش ازین شبکه پخش میشه....خیلی جالب بود برا همین یکی

 از شعراش رو نوشتم که اموزش اعداد بود...301.gif

آقا صفر آقاصفر

بله..بله

نمره من چند ؟

نمره من ١ ...ا من خدای واحد...خدای دین ما چه با صفای

آقا صفر آقا صفر

بله بله

نمره من چند ؟؟؟

نمره تو ٢

٢ من .دولته حقه .١ من خدای دینه ..دینه من چه با صفای

اقا صفر اقا صفر

بعله...بعله

نمره من چند؟؟

نمره تو ٣

٣ ن سینه سپر کن...٢ من دولت حقه.١ من خدای دینه .دینه من چه با صفای

آقا صفر اقا صفر

بعله.بعله

نمره من چند؟؟

نمره تو ۴

۴ من چاره نداره .٣ من سینه سپر کن.٢ من دولت حقه.١ من خدای دینخ.دینه من چه با صفای

اقا صفر اقا صفر

بعله بعله

نمره من چند ؟؟؟

نمره تو ۵

۵ من پینجه آفتاب.۴ من چاره نداره

 

٣ ن سینه سپر کن...٢ من دولت حقه.١ من خدای دینه .دینه من چه با صفای

آقا صفر اقا صفر

نمرهمن چند؟؟

نمره تو ۶

۶ من شکست دشمن.

۵ من پینجه آفتاب.۴ من چاره نداره

٣ ن سینه سپر کن...٢ من دولت حقه.١ من خدای دینه .دینه من چه با صفای

آقا صفر اقا صفر

/ 0 نظر / 4 بازدید