روز های عاشــــــــــــــــــــــــــــــــقی!!!

ترویج اسلام
میانه‌رو یا اسلام آمریکایی
کتاب «ساخت شبکه های مسلمان
میانه‌رو»:
«برای هدفی که این کتاب دنبال می‌کند مسلمانان میانه‌رو کسانی هستندکه در ابعاد کلیدی فرهنگ دموکراتیک اشتراک نظر دارند. این ابعاد عبارت است از حمایت از دموکراسی، و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌الملل، (شامل برابری نژادی و آزادی دین)، محترم شمردن تکثر، پذیرش منابع قانونی غیربخشی، و مخالفت با تروریسم و دیگر اشکال غیرقانونی خشونت»
در فصل پنجم: «یک فلسفه سیاسی چه از منابع غربی گرفته شود و چه از قرآن برای اینکه دموکراتیک تلقی شود باید بدون قید و شرط از کثرت‌گرایی و حقوق بشر شناخته شده در سطح بین‌الملل حمایت کند.»   [در فصل پنجم] «خط فارق بین مسلمانان میانه‌رو و اسلام‌گرایان رادیکال در
کشورهایی با نظام‌های حقوقی متکی بر نظام‌های غربی (اکثریت دولت‌های جهان مسلمانان) این است که آیا شریعت را باید به‌کار بست یا نه. تفاسیر محافظه‌کارانه از شریعت با دموکراسی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌الملل سازگاری ندارد ... هر نوع اجرای اصول شریعت به مثابه قانون معنایش ... محروم کردن مؤمنان و دیگران از آزادی انتخاب است.»
پرسشنامه تشخیصی مسلمان میانه‌رو

 

آیا
گروه یا فرد مورد نظر از خشونت طرفداری می‌کند یا نه؟ ممکن است گروهی در حال حاضر حامی خشونت نباشد اما باید دید که آیا در گذشته از خشونت حمایت نکرده است؟

 

آیا گروه از دموکراسی حمایت می‌کند؟
و اگر چنین است آیا دموکراسی را به طور گسترده برحسب حقوق افراد تعریف می‌کند؟

 

آیا گروه حامی حقوق بشر شناخته شده در سطح بین‌الملل است؟

 

آیا گروه استثناهایی را قایل است (از جمله در رابطه با آزادی دین)؟

 

آیا گروه معتقد است که آزادی دین یک حق فردی است؟

 

آیا گروه معتقد است که دولت بایستی مؤلفه حقوق جزای شریعت را به اجرا
درآورد؟

 

آیا گروه معتقد است که دولت بایستی مؤلفه حقوق مدنی شریعت را به اجرا درآورد؟ یا معتقد است برای کسانی که ترجیح می‌دهند
مسائل حقوق مدنی تحت یک نظام حقوقی سکولار داوری شود یک گزینه غیرشریعتی وجود داشته باشد؟

 

آیا گروه معتقد است که اعضای اقلیت‌های دینی بایستی از همان حقوق مسلمانان برخوردار باشند؟

 

آیا گروه معتقد است که یک عضو از اقلیت دینی می‌تواند در یک کشور با اکثریت مسلمان دارای یک پست سیاسی بالا شود؟

 

آیا گروه معتقد است که اعضای اقلیت‌های دینی مجازند نهادهای دینی خاص به خود را در کشورهایی با اکثریت مسلمان بسازند و اداره کنند (مثل کلیساها یا کنیسه)؟

 

آیا گروه یک نظام حقوقی مبتنی بر اصول حقوقی غیرفرقه‌ای را می‌پذیرد؟

 

آیا آن گروه‌ها در جبهه‌های سیاسی با گروه‌های رادیکال در یک صف قرار دارند؟

آیا آنها از بنیادهای رادیکال بودجه یا حمایتی دریافت می‌کنند؟

جنگ نرم - احمد حسین شریفی

/ 3 نظر / 37 بازدید
محمد

سلام نگفتید ؛ هدفتون چیه ؟ جشنواره ای ، مقاله ای و پژوهشی هست یا می خواهید شبکه راه اندازی کنید ؟

سفیر عشق

به نام خدا سلام بر بانو نیستید کجایید دیگر جوابها پیامک هایمان را هم نمی دهید اللهم عج لولیک الفرج

ندا

سلام مرسی از مطالب خوبتون ممکنه منبع داستان به این شرط که مسیحی بشی رو بدین؟