بخشیدمت

انسان ابعاد های مختلفی دارد ...

یکی از ابعادی که انسان دارد بخشیدن است ...

در حرم بودم ...انتهای دعای توسل رو به حرم امام رضا "ع" چند روز قبل خواب دیدم با زجه ازش می خوام به صحبت من گوش بده و نمیده ...ساکته مث قبل...

خلاصه ...

"بخشیدمش"

حالا سبکم .....خیلی سبک ......

/ 5 نظر / 6 بازدید
احساس پوچ

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند، بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت!!! این است رسم دنیای امروز ما..:)) :)

احساس پوچ

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند، بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت!!! این است رسم دنیای امروز ما..:)) :)

احساس پوچ

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند، بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت!!! این است رسم دنیای امروز ما..:)) :)

احساس پوچ

زلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند، بر می دارند و نشانه می روند درست به سمت خودت!!! این است رسم دنیای امروز ما..:)) :)

هم صحبت

سلام عزیزم زیارت قبول