من و روزگار نیم خورده

شب قدر است و من قدری ندارم

غروب که میشه دلم میگیره و تنگ میشه ....دلم میخاست اونقدر بزرگ و مرد بودم که چنتا شمع بردارم و بیام کنارت تو اون روشنایی گلزار بشینم و اونقدر بلند و از ته دل فریاد العفو سر بدم و شما رو شفیع کنم...تا تموم زخم های این روزگار نیم خوردم التیام پیدا کنه....نمیدونم شاید یه روز منم مرد شدم و تونستم سلاحی به سنگینی سلاح عشق تو بلند کنم و بجنگ دشمن برم ....ولی من اونقدر کوچیکم که نمیتونم دشمن درونیم رو شکست بدم چه برسه به...

بابایی دلم برای تموم اونروزایی که میومدم کنارت میشستم و تو اون فرصت کوتاه تنها بودیم تنگ شده....چقدر دلم برای سه کنجیه نیمکت و گلدون گل عمو تنگ شده

چن روز پیش داشتم تفاوت حضور شما رو تو ٧٢ تن و عمو بیرون پنجره زیر افتاب رو میسنجیدم ...شما بخاطر نجات برادر کمر خم کردی و شهید شدی  و حضرت ابالفضل تو شهدای ٧٢تن جای میده بهتون و عمو کنار پنجره و سه کنجی گلدون و نیمکت

چقدر دلم میخاد یه روز غروب کنار اون سه کنجی بشینم...و تا صبح باهات حرف بزنم..

امشب شب قدره  برای منو این روزگار نیم خورده درگیر .دعا کنین ....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید