محبت

 

 

خداوند میفرماید:

محبت کاری است آموخته ...

مومن کسی است که همه را دوست دارد و به همه محبت میکند

ببخش..ببخش کسی را که تو را دوست ندارد ..زیرا هنوز نیاموخته است.

مومن کسی است که همه را دوست دارد..چون همه از من است و او مرا دوست دارد...

آرام جان.....لبخند آقام...

/ 6 نظر / 3 بازدید
امیر

باشه بابا بخشیدمت [نیشخند]

امیر

خواهش میکنم قابل نداشت[نیشخند]

امیر

از دبی خریدم[نیشخند]

امیر

دوست داری ؟[نیشخند]

امیر

میخوای برات بخرم؟[نیشخند]

امیر

یادم نبود خودت داری به چه عظمت [نیشخند]