دلم هوای محرم کرده...

 

 

 

دیشب به گل های یاسمن گفته ام که من عاشقم

ولی

عاشقی دردیست که در این روزگار نبسته ام دل به ان

من فقط دردمندم و درد مرا تو باید درمان کنی

خدااااااااااااااااااااااااااا

همه میروند و من مانم و کلبه و این دله خراب

چه کنم که ماتم کرده ام شدست

ویران

ماه ها میروند از پی هم ولی کجاست یار من؟؟؟؟

یارم که نه...کجاست مولای غریب و بی نشان من؟؟؟؟؟

شبانگاه خستگی و نیازم ندارد جواب بی حضور

اوووووووووووووووووو

چرا که مرا معنا میدهد خدا بنام

اوووووووووووووووووووو

در انتهای این روزهای خستگی و ناله های عاشقی

مگر کسیست بجز مولای مهر من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا ندارم دلبری بجز دلبر و هم زبان چو

اوووووووووووووووووووووو

خدایا دلم تنگ شدست و من مانده ام به گل

کاش جای شعبان و رجب

محرم بود کنون

دلم گرفته و تنها. محرمم ارزوست

شاید که عدالت و دلتنگی و پاسخ همه ی دلتنگیم در این روزگار نیم خورده را

محرم و عاشورا و صاحب آن دهد

جواب

دلتنگم و دله تنگ را پاسخی بجز اشک و اه و نماز نیمه شب

مولا و سرور هر زمان می دهد جواب

حال خدایا مرا بگو که کیست مولای این زمان

که نیست و دل د رانتظار اوست؟؟؟؟؟

مولا و سرورم را رسان که دله خسته ام کنون

نیست مرهمی بجز حضور مولای من

او

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
bangejaras

وعده ما ۱۸ تیر ماه، مزار شهید مسلم فراهانی،ساعت ۱۰صبح قطعه ۲۶ ردیف ۱۶ شماره ۷۵ یادتون نره داداش حسینم خیلی تاکید داشت. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× وعده ما ۱۸ تیر ماه، مزار شهید مسلم فراهانی،ساعت ۱۰صبح قطعه ۲۶ ردیف ۱۶ شماره ۷۵ یادتون نره داداش حسینم خیلی تاکید داشت. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× وعده ما ۱۸ تیر ماه، مزار شهید مسلم فراهانی،ساعت ۱۰صبح قطعه ۲۶ ردیف ۱۶ شماره ۷۵ یادتون نره داداش حسینم خیلی تاکید داشت. ×××××××××××××××××××××××××××