عید سعید فطر مبارک

     عید فطر بر شما دوستای گلم مبارک

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.comیا رب یا رب یارب   گناهانم را ببخشا     تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com                                            تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

کاش وقتی زندگی فرصت دهد

 گاهی از پروانه ها یادی کنیم

کاش بخشی از زمان خویش را

وقف قسمت کردن شادی کنیم

کاش گاهی در مسیر زندگی

باری از دوش نگاهی کم کنیم

 فاصله های میان خویش را

                      با خطوط دوستی مبهم کنیم                        

 کاش وقتی آرزویی میکنیم

از دل شفاف مان هم رد شود

مرغ آمین هم از آنجا بگذرد

حرف های قلبمان را بشنود

 

                                         بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

          برای خوشبختی و آرامش من هم دعا کنین

/ 0 نظر / 6 بازدید