کبــــــــــ ـــــــ ـــو تر دل!!

به شیشه های اتاقم ، دوباره ها کردم ....
واز نوشتن اسمت، بر آن حیا کردم ...
به روی شیشه کشیدم ، عکس یک گنبد ....
به پای شیشه نشسته ، رضا رضا کردم .....
 
 
 
..
1- هوای تو ام  دیوانه میکندتم ....
به خودم شک دارم که واقعا دلتنگم ...یا ....!!
 
 
مرغان قفس را المی باشد و شوقی

کان مرغ نداند که گرفتار نباشد!!!
 
 
2- ...خوندن پستاای قبل فراموش نشود...!
 
/ 2 نظر / 28 بازدید
خداحافظ رفیق

وای ستوده وای ستوده!! من پاسال همین موقع ها مشهد بودم و اتفاقا همین منظره یادمه که وایسادم وسط خیابون امام رضا(ع) و زل زدم به گنبد طلا دخا خیرت بده دیوانه ام کردی دختر ... دعا کن قسمتم بشه دارم به مسلمونی ام شک میکنم!!! یا علی مدد[گل]

زهرای فاطمه

مشهدت ضرب المثل های مرا تغییر داد هر ک بامش بیش برفش نه... کـــبوتر بیشتر التماس دعا