ماه شعبان رفت و آن محبوب بی همتا نیامد

ماه دیگر آمد و آن ماه خوش سیما نیامد

سالها شد که دل به شوق دیدنش روانه

خسته شد این دل ولی آن دلبر دلها نیامد

جان من در انتظار آن مسیحا دم برون شد

از برای زنده کردن یک دم از عیسی نیامد

کور شد چشمان یعقوب دلم از هجر رویش

بر شفای چشم دل یک پیرهن اما نیامد

تشنگان دیدنش چشم انتظار جام وصلش

لیکن آن ساقی مستان با می و صهبا نیامد

داغ هجرانش بسوزانده تمام عاشقان را

آن طبیب خسته حالان بر شفای ما نیامد

جان به لب آمد ز دوری نگار ما ولیکن

یادگار آل طه یوسف زهرا نیامد

/ 1 نظر / 3 بازدید
امیر

این شعره چقدر به نظرم آشناست[متفکر] یعنی قبلا کجا دیدمش؟[ابرو]