عیدغذیر مبارک

 

چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند

بردند به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی

آن را به محبت علی بخشیدند

 

علی (ع) فرمود:

از مومن یا منافق هرآنکس که بمیرد مرا خواهد دید...

(از رو عربیش نوشتم ممکنه اشتباه باشه....)

/ 1 نظر / 4 بازدید
وحید زایری

سلام دوست عزيز مطمئنا شما از نوشتن اين شعر قصد خير داشته ايد ولي استنباطهاي ناروايي مي توان از اين شعر داشت . اين شعر مي گويد تو دوستي علي را داشته باش و گناه عالم را مرتكب شو ، بخشيده مي شوي ! به نظر شما پيام نهايي اين شعر چه مي تواند باشد ؟