مجنون نوشت!!

 

گه گاهی کمی جنـــــــــــون دارم 

                                   من جنــــــــونی مـدام می خواهم

 

زیبا محبیان

/ 2 نظر / 9 بازدید
زهرا

مستی ام را بیا دوچندان کن. جام می پشت جام میخواهم